Kamerové systémy

Proč kamerové systémy?

Kamerové systémy jako součást elektronického zabezpečovacího systému jsou dnes již jeho nedílnou součástí. V rámci zabezpečovacího systému jsou zrakem, který nepřetržitě monitoruje sledovanou oblast, budovu nebo vnitřní prostory budov. Často už svou přítomností mají preventivní účinek.

Pro koho jsou kamerové systémy určeny

Prioritně jsou využívány tam, kde je třeba chránit zdraví, životy a majetek, zvýšit bezpečnost dané lokality, sledovat pohyb osob např. v domovech seniorů nebo jako součást Multifunkčního dohledového centra u objektů základních a mateřských škol. V rámci měst a obcí jsou využívány i na monitorování dopravních situací, hlídání památek před vandaly, umí pomoci s identifikací SPZ na autech a pomáhají tak policii řešit i krádeže aut. Další funkcí kamer je kontrola výrobního procesu v průmyslových halách, nebo dodržování technologických nebo bezpečnostních postupů. Využití kamerových systémů je tedy nepřeberné množství.

Volba kamerových sytémů

Nabízíme jak analogové systémy, které jsou cenově velmi zajímavé, hybridní kamerové systémy, které umožňují kombinovat stávající technologie s novými, tak i IP kamerové systémy vyznačující se vysokou kvalitou obrazu a snadnou instalací. Osvědčily se nám systémy GEUTEBRÜCK určené k integraci do Městského kamerového systému. Pro integraci do korporátních řešení doporučujeme systémy GeoVision. Pro menší instalace např. u bytových domů a menších objektů pak využíváme systémy SONY nebo SAMSUNG.

Vyžádejte si kalkulaci na míru

Volejte +420 274 020 222 nebo vyplňte formulář: